ปิด


ตาราง PJ Not-Music (เข้าชม 2201 ครั้ง)
 
ตาราง PJ.สถานีเพลงสตริง Not-Music

วัน\เวลา
06.00-09.00
09.00-12.00
12.00-15.00
15.00-18.00
18.00-21.00
21.00-24.00
24.00-06.00
จันทร์
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
Auto
อังคาร
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
Auto
พุธ
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
Auto
พฤหัสบดี
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
Auto
ศุกร์
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
Auto
เสาร์
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
Auto
อาทิตย์
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
ว่าง
Auto
** กรุณาตรงต่อเวลาด้วยนะครับ ถ้า Auto ไม่มีคนเปิด จัดต่อไปได้ครับ **
** ตารางนี้อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า **