ปิด


ย้ำมาตรการผ่อนปรน "ฟิตเนส" จำกัดคน - เว้นระยะห่าง

ย้ำมาตรการผ่อนปรน "ฟิตเนส" จำกัดคน - เว้นระยะห่าง
อ้างอิง อ่าน 29 ครั้ง / ตอบ 0 ครั้ง

sana
ย้ำมาตรการผ่อนปรน 'ฟิตเนส' จำกัดคน - เว้นระยะห่างแพทย์หญิง พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย เปิดเผยภายหลังการติดตามการปฏิบัติตาม
มาตรการผ่อนปรนของสถานประกอบการฟิตเนส เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่า 2019 หรือ โรคโควิด-19 (COVID-19) ณ ห้องออกกำลังกาย (ฟิตเนสกรมอนามัย)
อาคาร 6 ชั้น 2 กรมอนามัย ว่า จากมาตรการผ่อนปรนสถานประกอบการประเภทสถานที่
ออกกำลังกาย หรือ ฟิตเนส ที่ต้องมีการคุมเข้มด้านความสะอาดและปฏิบัติตามแนวทางมาตรการ
ป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด สำหรับผู้ประกอบการต้องมีการกำหนด
จุดลงทะเบียนคัดกรองผู้เข้าใช้บริการ ส่วนพนักงาน และเทรนเนอร์ต้องสวมหน้ากากอนามัยหรือ
หน้ากากผ้าตลอดเวลา เว้นระยะห่างอย่างน้อย 1 - 2 เมตร และจำกัดจำนวนผู้ใช้บริการไม่ให้
แออัด รวมทั้งทำความสะอาดอุปกรณ์ เครื่องออกกำลังกาย บริเวณที่นั่ง มือจับ ผิวสัมผัสร่วม
และทำความสะอาดห้องน้ำ ห้องสุขา อย่างน้อยทุก 2 ชั่วโมง


ยังมีรายละเอียดของเรื่องนี้อีกเข้ามาติดตามต่อได้ที่นี่เลย :
pg
 
sana [193.37.33.xxx] เมื่อ 13/06/2020 15:52
ความคิดเห็นของผู้เข้าชม
รูปประกอบความคิดเห็น :
ชื่อผู้แสดงความคิดเห็น :
สถานะ : รหัสผ่าน :
อีเมล์ :
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง :
รหัสความปลอดภัย :